Info- en opendeurdagen 2018-2019

  gepost op: 28 Nov 2017 10:54

  Ouders en leerlingen die willen kennismaken met een of meerdere scholen uit onze scholengemeenschap, kunnen deze bezoeken op opendeur-, info- en aanmeldingsdagen. Naar jaarlijkse gewoonte verspreiden wij een handig overzicht van al deze infomomenten in het katholiek secundair onderwijs aan de basisscholen in de ruime regio.

  Het volledige overzicht vindt men hier.


  Wegwijs in het hoger onderwijs

  gepost op: 26 Oct 2017 11:49

  Op 23 en 24 oktober organiseerde scholengemeenschap Edith Stein zoals elk jaar twee druk bijgewoonde WIHO-avonden. Deze infomomenten Wegwijs in het Hoger Onderwijs lokten opnieuw ongeveer 1400 leerlingen en ouders naar de Groenzaal. Zij vormden voor de zesdejaars het startschot voor een boeiende zoektocht naar een doordachte studiekeuze na het secundair onderwijs. Twee gedreven en deskundige sprekers, Sarah Nachtegael (VCLB Gent) en Griet Vermaerke (Dienst Studie- en Loopbaanadvies UGent) hielden een gesmaakte uiteenzetting over de kunst van het kiezen en de structuur en eigenheid van het hoger onderwijs. Gewapend met veel informatie en talrijke bruikbare tips kunnen de zesdejaars hun studiekeuzeproces aanvatten. We wensen hen hierbij veel succes!


  SG Edith Stein op jobbeurs

  gepost op: 26 Oct 2017 11:44

  Op 17 oktober was scholengemeenschap Edith Stein aanwezig op de jobbeurs georganiseerd door Gent Stad in Werking in samenwerking met de VDAB.
  Onze stand van het katholiek secundair onderwijs Gent werd druk bezocht.

  Vooral de mogelijkheid voor werkzoekenden om zich aan te melden op onze sollicitantenbank viel in de smaak. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar, want onze scholen zijn voortdurend op zoek naar gemotiveerde leraars, opvoeders, administratieve medewerkers, technisch en onderhoudspersoneel. Geïnteresseerden vinden verder informatie via het tabblad Jobs.


  Nieuwe richting carrosserie- en spuitwerk

  gepost op: 09 Jul 2015 16:28

  Nieuw : carrosserie- en spuitwerk 7de jaar BSO Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius
  Vanaf het schooljaar 2015-2016 biedt het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius het 7de specialisatiejaar carrosserie- en spuitwerk aan! 
  Wie interesse heeft, kan contact opnemen met rik.callens@htisa.be of ons contacteren via het algemeen telefoonnummer van de school.  We maken graag tijd vrij voor een vrijblijvend gesprek. 

  Nieuw : carrosserie- en spuitwerk 7de jaar BSO Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius

  Vanaf het schooljaar 2015-2016 biedt het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius het 7de specialisatiejaar carrosserie- en spuitwerk aan! 

  Wie interesse heeft, kan contact opnemen met rik.callens@htisa.be of ons contacteren via het algemeen telefoonnummer van de school.  We maken graag tijd vrij voor een vrijblijvend gesprek. 


  Nieuwe studiemogelijkheden in de kunsthumaniora St.-Lucas

  gepost op: 09 Jun 2015 15:11

  In het schooljaar 2015-2016 startte Sint-Lucas met de afdeling Audiovisuele Vorming in het 3de jaar (1ste lj 2degraad). Sindsdien werd de richting verder uitgebouwd.

  Audiovisuele vorming is een veelzijdige artistieke opleiding met een brede basisvorming. Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, beeld, geluid en montage staat centraal. Je onderzoekt grondig de hedendaagse audiovisuele cultuur. Zo leer je kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken. Je verdiept je in de verschillende kunststromingen doorheen de geschiedenis. Je leert lees-, spreek- en schrijfopdrachten omzetten in audiovisuele taal. Door het maken van eigen werkstukken ontdek je je eigen expressiemogelijkheden. Tijdens de lessen beeldende vorming leer je tekenend omgaan met kleuren, vlakken, lijnen,... en verwerf je inzicht in vorm, ruimte en ritme.

  Tijdens de lessen audiovisuele vorming zal je fotograferen, camera en geluidsinstallatie hanteren en kennismaken met digitale technieken. Je leert ook beelden en geluid monteren. Deze studie behoort tot de richting ‘vorming’, wat betekent dat we ook veel belang hechten aan de algemene vakken. Je zal je dus niet alleen moeten inzetten voor het leren kennen en leren toepassen van de moderne mediatechnieken, er wordt ook van je verwacht dat je je inzet voor de theorievakken.

  Voor meer informatie over vervolgstudies in de 3de graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar www.onderwijskiezer.be . Ook creëren we een bijkomende optie in de 3de graad door in het 5de jaar in de richting Toegepaste Beeldende Kunst niet enkel de keuze (8u) voor textielcreatie aan te bieden maar nu ook voor grafische vormgeving met het accent op illustratie.

  Bijkomende informatie kan bekomen worden via www.lucasgent.be en/of door een bezoek aan de school tijdens de tentoonstellingsdagen van 27 en 28 juni, telkens van 11.00u tot 18.00u


1 2 3 4 5 Ouder >>