Nieuwe richting carrosserie- en spuitwerk

  gepost op: 09 Jul 2015 16:28

  Nieuw : carrosserie- en spuitwerk 7de jaar BSO Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius
  Vanaf het schooljaar 2015-2016 biedt het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius het 7de specialisatiejaar carrosserie- en spuitwerk aan! 
  Wie interesse heeft, kan contact opnemen met rik.callens@htisa.be of ons contacteren via het algemeen telefoonnummer van de school.  We maken graag tijd vrij voor een vrijblijvend gesprek. 

  Nieuw : carrosserie- en spuitwerk 7de jaar BSO Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius

  Vanaf het schooljaar 2015-2016 biedt het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius het 7de specialisatiejaar carrosserie- en spuitwerk aan! 

  Wie interesse heeft, kan contact opnemen met rik.callens@htisa.be of ons contacteren via het algemeen telefoonnummer van de school.  We maken graag tijd vrij voor een vrijblijvend gesprek. 


  Nieuwe studiemogelijkheden in de kunsthumaniora St.-Lucas

  gepost op: 09 Jun 2015 15:11

  In het schooljaar 2015-2016 startte Sint-Lucas met de afdeling Audiovisuele Vorming in het 3de jaar (1ste lj 2degraad). Sindsdien werd de richting verder uitgebouwd.

  Audiovisuele vorming is een veelzijdige artistieke opleiding met een brede basisvorming. Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, beeld, geluid en montage staat centraal. Je onderzoekt grondig de hedendaagse audiovisuele cultuur. Zo leer je kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken. Je verdiept je in de verschillende kunststromingen doorheen de geschiedenis. Je leert lees-, spreek- en schrijfopdrachten omzetten in audiovisuele taal. Door het maken van eigen werkstukken ontdek je je eigen expressiemogelijkheden. Tijdens de lessen beeldende vorming leer je tekenend omgaan met kleuren, vlakken, lijnen,... en verwerf je inzicht in vorm, ruimte en ritme.

  Tijdens de lessen audiovisuele vorming zal je fotograferen, camera en geluidsinstallatie hanteren en kennismaken met digitale technieken. Je leert ook beelden en geluid monteren. Deze studie behoort tot de richting ‘vorming’, wat betekent dat we ook veel belang hechten aan de algemene vakken. Je zal je dus niet alleen moeten inzetten voor het leren kennen en leren toepassen van de moderne mediatechnieken, er wordt ook van je verwacht dat je je inzet voor de theorievakken.

  Voor meer informatie over vervolgstudies in de 3de graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar www.onderwijskiezer.be . Ook creëren we een bijkomende optie in de 3de graad door in het 5de jaar in de richting Toegepaste Beeldende Kunst niet enkel de keuze (8u) voor textielcreatie aan te bieden maar nu ook voor grafische vormgeving met het accent op illustratie.

  Bijkomende informatie kan bekomen worden via www.lucasgent.be en/of door een bezoek aan de school tijdens de tentoonstellingsdagen van 27 en 28 juni, telkens van 11.00u tot 18.00u


  Eerste Belgische astronaut Dirk Frimout inspireert jongeren van het Sint-Janscollege in Gent

  gepost op: 09 Jun 2015 15:05

  Op donderdag 4 juni was Dirk Frimout, de eerste Belgische astronaut, te gast in het Gentse Sint-Janscollege.

  Hij verving er de fysicaleerkracht om te vertellen over zijn ervaren als ruimtevaarder,
  en het wetenschappelijk onderzoek in de ruimte.

  De leerlingen van 4 wetenschappen, die zelf nog niet geboren waren toen Frimout de ruimte in ging in 1992, kennen deze icoon van de Belgische wetenschap heel goed en waren in de wolken met dit hoog bezoek en hingen 2 uur lang aan de lippen van burggraaf Frimout. 

  Dirk Frimout gaf de leerlingen op het einde een mooie levenswijsheid mee: "Laat je nooit van je droom afbrengen. Maar je moet er wel keihard en gedisciplineerd voor werken!'

  Een bijzondere wetenschaps- en levensles om nooit te vergeten!

   


  GON-type 9

  gepost op: 13 Mar 2015 11:36

  IVIO Binnenhof biedt sinds het schooljaar 2014-2015 GON-type 9 aan voor leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS) en een normale begaafdheid die het gemeenschappelijk curriculum volgen in het gewoon onderwijs.

  De school voor buitengewoon onderwijs biedt hierbij ondersteuning in het gewoon onderwijs.

  Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met IVIO Binnenhof op het nummer: 09.223.98.71 of de website (http://www.ivio-binnenhof.be/ ) raadplegen.


  Type 9 - OV4

  gepost op: 13 Mar 2015 11:36

  Op 9 februari 2015 kreeg IVIO Binnenhof de goedkeuring om een nieuwe opleidingsvorm (OV 4) met bijhorend type (type 9) op te richten. Voor deze leerlingen is het mogelijk om het gemeenschappelijk curriculum te volgen in het gewoon onderwijs met omkadering en expertise vanuit het buitengewoon onderwijs.

  IVIO Binnenhof werkt hierbij samen met scholen voor gewoon onderwijs (zie o.a. scholen binnen scholengemeenschap Edith Stein)

  Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met IVIO Binnenhof op het nummer: 09.223.98.71 of de website (http://www.ivio-binnenhof.be) raadplegen.


<< Recenter 1 2 3 4 5 6 Ouder >>