Type 9 - OV4

Gepost op 13 Mar 2015 11:36

Op 9 februari 2015 kreeg IVIO Binnenhof de goedkeuring om een nieuwe opleidingsvorm (OV 4) met bijhorend type (type 9) op te richten. Voor deze leerlingen is het mogelijk om het gemeenschappelijk curriculum te volgen in het gewoon onderwijs met omkadering en expertise vanuit het buitengewoon onderwijs.

IVIO Binnenhof werkt hierbij samen met scholen voor gewoon onderwijs (zie o.a. scholen binnen scholengemeenschap Edith Stein)

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met IVIO Binnenhof op het nummer: 09.223.98.71 of de website (http://www.ivio-binnenhof.be) raadplegen.