Onze scholengemeenschap groepeert 11 katholieke scholen in Gent. Leerlingen vinden er een ruim aanbod aan studierichtingen, zowel gewoon als buitengewoon, algemeen vormend, artistiek, technologisch en arbeidsmarktgericht, voltijds en deeltijds. Samen geven we onderwijs aan meer dan 7500 leerlingen.

 

We vormen een netwerk waarbinnen elke school haar eigen traditie en cultuur kan behouden. Samen streven we naar kwaliteit van opleiding en opvoeding. We willen jongeren uitdagen, hen optimale kansen bieden en hun keuzes begeleiden, met zorg voor hun talenten en beperkingen.
Onze ligging nabij het historische hart van Gent biedt enorme mogelijkheden voor stadsexcursies, culturele manifestaties, stageplaatsen, …

 

De naam van onze scholengemeenschap verwijst naar een moderne Europese heilige, die als filosofe en  lerares levenslang op zoek was naar waarheid en innerlijke harmonie. Zij ijverde voor een hechte gemeenschap waarin persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid de basiswaarden zijn.

 

Wij werken in Gent nauw samen met de 2 andere vrije scholengemeenschappen De Bron en Stroming.