Nieuwe studiemogelijkheden in de kunsthumaniora St.-Lucas

In het schooljaar 2015-2016 startte Sint-Lucas met de afdeling Audiovisuele Vorming in het 3de jaar (1ste lj 2degraad). Sindsdien werd de richting verder uitgebouwd. Audiovisuele vorming is een veelzijdige artistieke opleiding met een brede basisvorming. Het ontwikkelen van een eigen beeldende taal met behulp van fotografie, film, beeld, geluid en montage staat centraal. Je onderzoekt grondig de hedendaagse audiovisuele cultuur. Zo leer je kritisch kijken naar de beelden die ons dagelijks bereiken via de verschillende media. Je leert waarnemen, analyseren en creatief denken. Je verdiept je in de verschillende kunststromingen doorheen de geschiedenis. Je leert lees-, spreek- en schrijfopdrachten omzetten in audiovisuele taal. Door het maken van eigen werkstukken ontdek je je eigen expressiemogelijkheden. Tijdens de lessen beeldende vorming leer je tekenend omgaan met kleuren, vlakken, lijnen,... en verwerf je inzicht in vorm, ruimte en ritme. Tijdens de lessen audiovisuele vorming zal je fotograferen, camera en geluidsinstallatie hanteren en kennismaken met digitale technieken. Je leert ook beelden en geluid monteren. Deze studie behoort tot de richting ‘vorming’, wat betekent dat we ook veel belang hechten aan de algemene vakken. Je zal je dus niet alleen moeten inzetten voor het leren kennen en leren toepassen van de moderne mediatechnieken, er wordt ook van je verwacht dat je je inzet voor de theorievakken. Voor meer informatie over vervolgstudies in de 3de graad en toekomstmogelijkheden daarna, verwijzen we naar www.onderwijskiezer.be . Ook creëren we een bijkomende optie in de 3de graad door in het 5de jaar in de richting Toegepaste Beeldende Kunst niet enkel de keuze (8u) voor textielcreatie aan te bieden maar nu ook voor grafische vormgeving met het accent op illustratie. Bijkomende informatie kan bekomen worden via www.lucasgent.be en/of door een bezoek aan de school tijdens de tentoonstellingsdagen van 27 en 28 juni, telkens van 11.00u tot 18.00u