Solliciteren

Je CV kan opgenomen worden in onze sollicitantenbank. Deze bank is toegankelijk voor alle directieleden van scholengemeenschap De Bron en scholengemeenschap Edith Stein. Zij kunnen je contacteren indien er bij hen een vacature is waarvoor je in aanmerking komt.
Omdat we je privacy respecteren zal je eerst een mail ontvangen met de vraag of je in deze sollicitantenbank wenst opgenomen te worden. Je wordt enkel opgenomen met jouw uitdrukkelijke toestemming.
Je kan je CV ook rechtstreeks doorsturen naar sollicitaties@sg-edithstein.be.

Volg ons op facebook en ontvang geregeld info over de vacatures in onze scholen.
Ga naar Vacatures SG De Bron en SG Edith Stein en klik op ‘vind ik leuk’ en ‘meldingen ontvangen’.